Barnakőszén igényfelmérés

Tájékoztató a lakossági barnakőszén igény előzetes felmérésével kapcsolatos teendőkről

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. 

Ennek érdekében az önkormányzatokon keresztül felmérés indul, hogy településünkön hány háztartásban van széntüzelésre alkalmas fűtőberendezés, és ezek mekkora mennyiségű barnakőszenet igényelnének.

Az igényfelmérés során az önkormányzatok összesített adatokat rögzítenek: az igényt jelző háztartások száma és a barnakőszén összesített mennyisége – mázsában kifejezve.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé: 

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Kérjük, hogy a mellékelt igényfelmérési nyomtatványt kitöltve legkésőbb 2022. szeptember 29-ig személyesen a hivatal alsótoldi-kozárdi kirendeltségén (3069. Alsótold, Szabadság utca 6.) leadni, vagy az alsotold@invitel.hu e-mail címre megküldeni sziveskedjenek. 

Tisztelettel:

Molnárné Dr. Kontra Bernadett

jegyző

Megszakítás