Tájékoztató veszélyhelyzetről

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 2020. november 4-i hatállyal újra veszélyhelyzetet hirdetett ki a 478/2020 (XI. 3.) Korm.rendeletével.

A Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, az Alsótoldi-Kozárdi Kirendeltségen és a Tari Kirendeltségen a személyes ügyfélfogadás – a veszélyhelyzet ideje alatt –
2020. november 16-tól (hétfő) szünetel.

A hivatal ügyfeleinek telefonon vagy elektronikus úton lesz lehetőségük az ügyeik intézésére (E-mail, E-ügyintézés), valamint papíralapú kérelmeiket a hivatal főbejáratánál elhelyezett ládában helyezhetik el.

Az ügyintézés telefonon:

Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal székhelye (3064. Szurdokpüspöki, Béke utca 3.)
Központi telefonszám: 32/473 570

Tari Kirendeltség (3073. Tar, Szondy György út 92.)
Központi telefonszám: 32 /470 777

Alsótoldi-Kozárdi Kirendeltség (3069. Alsótold, Szabadság út 6.)
Központi telefonszám: 32/418 475

Ügyintézés elektronikusan:

E-Önkormányzati Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
E-papír https://epapir.gov.hu
E-mail:
Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal székhely: szphivatal@gmail.com
Tari Kirendeltség: titkarsag@tarkozseg.hu
Alsótoldi-Kozárdi Kirendeltség: alsotold@invitel.hu

A jogszabályban előírt esetekben, (pl. anyakönyvi ügyek) és sürgős, halaszthatatlan (életveszéllyel, súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása, vagy káros következményeinek enyhítése… stb.) ügyek intézésére továbbra is személyes ügyfélfogadás keretében van lehetőség előzetes időpont egyeztetés követően.

Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben feltétlenül szükséges a személyes jelenlét a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kirendeltségek területén, úgy a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően szájat és orrot eltakaró maszkot hordani szíveskedjenek nemcsak a folyosókon, hanem az ügyintézővel folytatott beszélgetés során is!!

Szurdokpüspöki, 2020. november 16.


Molnárné dr. Kontra Bernadett sk.
jegyző

Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatti ügyintézésről az alábbi linken letölthető: Ügyintézés rendje a veszélyhelyzet alatt

Megszakítás