TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 – A helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén

Tar Község Önkormányzata, valamint Pásztó Város Önkormányzata, Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, Alsótold Község Önkormányzata és Kozárd Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében azzal a céllal, hogy fejlessze az érintett területen élő közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudatát, a helyi civil társadalom felkarolásával pedig segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását. További cél az önkéntesség általános elfogadtatása, az önálló cselekvési képességek, a civil aktivitás, a helyi identitás, valamint a településekhez, térségekhez való kötődés erősítése és ezzel a térségre kifejezetten jellemző elvándorlás csökkentése.

Konzorcium vezető: Tar Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Pásztó Város Önkormányzata, Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, Alsótold Község Önkormányzata, Kozárd Község Önkormányzata

Projekt összköltsége: 73 565 860 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt időtartama: 2018.01.01. – 2022. 01. 31.

A projekt során – a közösségek részvételével – megvalósuló felmérés és tervezés a térség aktuális társadalmi, gazdasági helyzetének és mobilizálható erőforrásainak a feltárását, az eredmények és az abból eredő cselekvési és fejlesztési szükségletek, javaslatok közösségi megvitatását, valamint egy helyi cselekvési terv elkészítését foglalja magába.

Bővebb információ: Tar Község Önkormányzata, 3073 Tar, Szondy György út 92. Tel: 06-32-470-777, e-mail: titkarsag@tarközség.hu

Megszakítás