TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007 „Cserhátalján-Faluszélén Integrált Turisztikai Projekt

Kedvezményezett: Kozárd Község Önkormányzata, 3053 Kozárd, Fő út 12. és Alsótold Község Önkormányzata, 3069 Alsótold, Szabadság út 6.

Projekt címe: „Cserhátalján – Faluszélén” Integrált Turisztikai Projekt

Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.2.1-16-NG1 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Megvalósítás helyszíne (település): 3053 Kozárd, Fő út 8. Hrsz: 1. és 3069 Alsótold, Told utca Hrsz:61.

Megítélt összeg: 227 547 926 Ft

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2018.06.18.

A projekt megvalósításának tervezett időtartama: 2020.01.01. – 2023.05.31.

A projekt keretében megvalósult értékmegőrző és értéknövelő beruházás révén a térség kétirányú
hasznosítása vált lehetővé, amely magában foglalt mind kulturális és örökségturisztikai, mind aktív és ökoturisztikai
elemeket. „Cserhátalján-Faluszélén” integrált turisztikai projektben a következő helyszínek és projektelemek találhatók:

A beruházás elemei:
1. Fő projektelem: Kozárd, Természeti Értékek Háza – Cserhátalji Látogatóközpont létrehozása
2. Kapcsolódó Projektelem: Alsótold, a Toldi Legenda tematikus bemutatóhely kialakítása


A 227,55 millió forint európai uniós támogatás segítségével a „CSERHÁTALJÁN – FALUSZÉLÉN” Integrált
turisztikai projekt részeként többek között a turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása és
fejlesztése történt meg mindkét településen. A két település által életre hívott turisztikai attrakció kialakításához az építési
tevékenységek mellett eszközbeszerzés és marketing tevékenység kapcsolódott.
A Széchenyi2020 program keretében megvalósult beruházás célja összefoglalóan a projekt területén érintett
helyszínek ismertségének elősegítése, a turisztikai vonzerő hatókörének növelése, kulturális, hagyományőrző és
ökoturisztikai együttműködési potenciál növelése. Egységes, összehangolt üzemeltetés a fenntarthatóság érdekében,
valamint családbarát és gyermekközpontú turisztikai desztináció kialakítása.
A projektnek köszönhetően Nógrád vármegyében a fenntartási időszak végéig összesen több mint 8 ezerrel nő a látogatók

Kapcsolat, bővebb információ:

Alsótold Község Önkormányzata, 3069. Alsótold, Szabadság út 6.

E-mail: alsoltold@toldinet.hu

Megszakítás